LETRA: Love Nwantiti Tiktok Challenge


Love Nwantiti Tiktok Challenge 「Lời bài hát」

Ckay | My baby my valentine (Uh)

Girl na you dey make my temperature dey rise

If you leave me, I go die (I swear)

You are like the oxygen I need to survive

I’ll be honest

Your loving dey totori me

I-I’m so obsessed

I want to chop your nkwobi [Bridge]

(Unle) Your body dey baka mi si (Unle)

Open am make I see (Unle)

Gimme love nwantiti

Baby make a bad man sing oh
[Hook]

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
[Verse 2]

Baby girl, where you from come (Eh)

Your body na follow come (Yeah)

No be silicon (Eh)

Baba God e finish work (Eh-eh-eh-eh-eh)

Without you I go fit lose my mind

Without you I go fit fall and die

Without you I go give all my life

Without you (without you)
[Bridge]

(Unle) Your body dey baka mi si (Unle)

Open am make I see (Oh yeah)

Gimme love nwantiti

Baby make a bad man sing oh yeah
[Hook]

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
[Verse 3]

You mean the world to me

If I live in fantasy

Ah ya eiya

I love you

Ah ya eiya

No one above you

Lover, don’t give this love to nobody

Lover, don’t call another nigga honey

Lover, lover

I wanna be your lover

Forever, forever
[Outro]

Tu-tu-tu, tu-tu-tu-uh-tu-tu

Uh-tu-tu-tu, tu-tu-tu-uh-tu-tu

(Tempo) CKay, yo

My baby my valentine (Uh)

Girl na you dey làm cho nhiệt độ của tôi tăng lên

Nếu bạn bỏ tôi, tôi sẽ chết (tôi thề)

Bạn giống như oxy tôi cần để tồn tại

Tôi sẽ thành thật

Tình yêu của bạn totori tôi

Tôi-tôi rất ám ảnh

Tôi muốn chặt nkwobi của bạn
[Cầu]

(Unle) Your body dey baka mi si (Unle)

Mở là làm cho tôi thấy (Unle)

Gimme tình yêu nwantiti

Baby make a bad man hát oh
[Cái móc]

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
[Câu 2]

Baby girl, bạn đến từ đâu (Eh)

Cơ thể của bạn na theo đến (Yeah)

Không phải là silicon (Eh)

Chúa ơi, con hoàn thành công việc (Eh-eh-eh-eh-eh)

Không có bạn tôi sẽ mất trí

Không có bạn tôi sẽ ngã và chết

Không có bạn, tôi sẽ cống hiến tất cả cuộc sống của tôi

Không có bạn (không có bạn)
[Cầu]

(Unle) Your body dey baka mi si (Unle)

Mở là làm cho tôi thấy (Ồ vâng)

Gimme tình yêu nwantiti

Baby làm cho một người đàn ông tồi hát oh yeah
[Cái móc]

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah ah ah ah ah ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
[Câu 3]

Em là cả thế giới đối với anh

Nếu tôi sống trong tưởng tượng

Ah ya eiya

Tôi yêu em

Ah ya eiya

Không ai ở trên bạn

Người yêu ơi, đừng trao tình yêu này cho ai

Người yêu, đừng gọi nigga nữa em yêu

Người yêu, người yêu

Tôi muốn làm người yêu của bạn

Mãi mãi
[Outro]

Tu-tu-tu, tu-tu-tu-uh-tu-tu

Uh-tu-tu-tu, tu-tu-tu-uh-tu-tu

(Nhịp độ) CKay, yo

LETRA: #OFB Double Lz – Plugged In W/Fumez The Engineer (Lyrics)
LETRA: Halsey – Whispers
Tác giả

Bình luận

ABC Lang KaWi ABC Langkawi News - Hot news of the World Today